Zawieszenie programu edukacyjnego “Trzymaj Formę!”

19.05.2020

Informacje

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i w jej konsekwencji zamknięciem placówek oświatowych od dn. 12.03. br., bieżąca edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” została zawieszona.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedłużające się zamknięcie placówek oświatowych, Główny Inspektorat Sanitarny wraz z partnerem programu Polską Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców podjęli decyzję o odwołaniu wszystkich działań związanych z programem „Trzymaj Formę!”, zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020.

W przypadku Programu „Trzymaj Formę!”:

XIV edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2019/2020 została odwołana decyzją organizatorów, tj. Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów żywności Związku Pracodawców, ze względu na zawieszenie prowadzenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z ogłoszoną na terenie kraju epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

W przypadku Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”:

Na podstawie § 8 Regulaminu Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” Komitet Organizacyjny Konkursu, w skład którego wchodzą Główny Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, podjął decyzję o odwołaniu realizacji Konkursu w roku szkolnym 2019/2020 ze względu na zawieszenie prowadzenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z ogłoszoną na terenie kraju epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.