Światowy Dzień Zdrowia 2020

07.04.2020

Artykuły
Światowy Dzień Zdrowia 2020

Światowy Dzień Zdrowia (World Health Day) obchodzony jest co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia i daje nam możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest: wsparcie środowiska pielęgniarek i położnych.

Praca pielęgniarek i położnych odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia na całym świecie. Pielęgniarki oraz inni pracownicy służby zdrowia przodują w aspekcie aktualnej epidemii COVID-19 – zapewniając wysokiej jakości, pełne szacunku leczenie i opiekę, odpowiadając przy tym na obawy i pytania społeczeństwa.

Rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN (od ang. International Council of Nurses) ratyfikowanej na 72 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (WHA) w Genewie. Kampania będzie prowadzona we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Ma to związek z 200 rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale.

W Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej, który obchodzimy, Światowy Dzień Zdrowia pragnie podkreślić aktualny status pielęgniarstwa na całym świecie. Zadaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest wydanie szeregu zaleceń dotyczących wzmocnienia siły roboczej w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa. Będzie to miało zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy osiągnąć krajowe i globalne cele związane z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zdrowiem matki i dziecka, chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi, w tym zdrowiem psychicznym, gotowością, reagowaniem na sytuacje kryzysowe i bezpieczeństwem pacjentów.  Siła robocza w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa jest wystarczająco silna, aby zapewnić każdemu i wszędzie potrzebną opiekę zdrowotną.

Po raz pierwszy został też opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia raport World´s Nursing, opisujący stan pielęgniarstwa na całym świecie. WHO będzie też partnerem kolejnego raportu – tym razem poświęconego pracy i statusowi położnych: The State of the World´s Midwifery 2020.

Dodatkowe informacje o Światowym Dniu Zdrowia dostępne są na stronie WHO: www.who.int/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020