Informacja o uzyskaniu dofinansowania

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie informuje, iż w dniu 05 lipca 2019 r. została podpisana umowa nr POIS.01.03.01-00-0117/17-00 o dofinansowanie projektu pn.

„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie”

w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Celem i przedmiotem projektu jest głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Pielęgniarek 6 w Lublinie.

Planowane efekty: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu – maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 950 392,28 PLN, w tym 15% tytułem środków krajowych oraz 85% środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
FUNDUSZE EU