Europejski Tydzień Szczepień

20.04.2020

Informacje
Europejski Tydzień Szczepień

Region Europejski WHO obchodzi Europejski Tydzień Szczepień (European Immunization Week – EIW) w celu podniesienia świadomości znaczenia szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom i ochronie życia. W tym roku, w dniach 20–26 kwietnia 2020 r., EIW pokazuje wartość szczepionek w wielu aspektach dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia przez całe życie. Podobnie jak w poprzednich latach EIW zbiega się ze Światowym Tygodniem Szczepień. Najważniejsze wydarzenia ze wszystkich krajów regionu zostaną opublikowane po wydaniu rocznego raportu EIW.

WHO wyznaczyło rok 2020 „Rokiem pielęgniarki i położnej”, upamiętniając dwusetną rocznicę urodzin Florence Nightingale. Pielęgniarki i położne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (UHC), w tym poprzez dostarczanie informacji o szczepieniach oraz podając szczepionki. Uznanie dla ich ważnej roli znajdzie także odzwierciedlenie w działaniach, materiałach i kluczowych przesłaniach EIW.

 

Postęp na przestrzeni lat

Pierwsze obchody w 2005 r. Europejskiego Tygodnia Szczepień wdrożyło niewiele krajów. Celem było zwiększenie zasięgu szczepień poprzez podniesienie świadomości na temat potrzeb każdego dziecka i prawa do ochrony przed chorobami, którym można zapobiec dzięki szczepieniom. Od momentu powstania Europejski Tydzień Szczepień stał się jedną z najbardziej widocznych kampanii zdrowia publicznego w regionie europejskim. Wszystkie kraje regionu są zaproszone do uczestnictwa i do udziału w wydarzeniu poprzez zaangażowanie instytucji zdrowia publicznego, pracowników służby zdrowia, decydentów a także rodziców i opiekunów. Kluczowe informacje o szczepionkach były rozpowszechniane na całym świecie poprzez kampanie informacyjne, wywiady, spotkania techniczne, debaty ekspertów, programy telewizyjne, konferencje naukowe i wiele innych działań.

Jako jedna z najbardziej skutecznych interwencji zdrowotnych, szczepienia są kamieniem węgielnym bezpieczeństwa zdrowotnego i są niezbędne do osiągnięcia optymalnego zdrowia dla wszystkich. Postęp w kierunku bezpieczeństwa zdrowotnego i celu zrównoważonego rozwoju – zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrobytu dla wszystkich osób w każdym wieku – są priorytetami lokalnie i na całym świecie. Poprzez podnoszenie świadomości na temat znaczenia szczepień, działania realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień mają na celu zwiększenie zasięgu szczepień, a tym samym przyczynienie się do bezpieczeństwa zdrowotnego i zrównoważonego rozwoju w całym regionie.

W tym roku, w dniach 20–26 kwietnia 2020 r., WHO / Europa będzie po raz 15  obchodzić Europejski Tydzień Szczepień i podkreśli szczególnie ważną rolę pielęgniarek i położnych w ochronie zdrowia poprzez szczepienia.

Kraje w regionie europejskim WHO podkreślą sposoby, w jakie szczepienia przyczyniają się do zdrowia i dobrego samopoczucia, pomagając:

 • zapobiegać chorobom, które mogą zabrać dziecku życie lub trwale wpłynąć na jego przyszłość,
 • wspierać zdrowe rodziny i zdrowe starzenie się,
 • zapobiegać kilku formom raka,
 • zmniejszyć zagrożenie opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Kluczowe przesłania dla tegorocznego EIW są ​​następujące:

Rok pielęgniarki i położnej

 • Pielęgniarki i położne są promotorami szczepień, aby chronić zdrowie wszystkich.
 • Położne pomagają chronić matki i ich dzieci poprzez szczepienia.
 • Pracownicy służby zdrowia są najbardziej zaufanym źródłem informacji o szczepionkach.
 • Dzieląc się faktami na temat szczepionek, lekarze, pielęgniarki i położne podnoszą świadomość i ratują życie.

Ogólna ochrona zdrowia

 • Każdy ma prawo do najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia. Prawo to obejmuje równy dostęp do szczepień.
  • Szczepienia zapobiegają chorobom i stanowią silny fundament zdrowia i dobrego samopoczucia przez całe życie.
 • Szczepionki pomagają dzieciom wyrosnąć na zdrowych dorosłych.
 • Szczepienia zmniejszają nierówności w zdrowiu i edukacji.
 • Szczepienia pomagają pokonać zagrożenie opornością na antybiotyki.

Zapobieganie chorobom

 • Szczepienia to bezpieczny i skuteczny sposób zapobiegania odrze i jej poważnym powikłaniom.
 • Każda dziewczyna zasługuje na szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), ponieważ żadna kobieta nie powinna cierpieć ani umrzeć z powodu raka szyjki macicy.
 • Szczepienie dzieci przeciw różyczce chroni ich przyszłe dzieci przed przedwczesną śmiercią i wadami wrodzonymi.
 • Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B chronią przed przewlekłą chorobą i rakiem wątroby wywołanym przez wirusowe zapalenie wątroby typu B.
 • Dopóki gdzieś na świecie istnieje polio, musimy szczepić się wszędzie. Pracujmy razem w #endpolio.

Bohaterowie szczepionek: pielęgniarki i położne

WHO wyznaczyła rok 2020 na Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej. Pielęgniarki i położne pracują na wszystkich poziomach systemów opieki zdrowotnej    w różnych środowiskach i sytuacjach, zapewniając wysokiej jakości opiekę, kierując zespołami, prowadząc badania, wpływając i wdrażając politykę oraz kształcąc kolejne pokolenia pielęgniarek i położnych w celu ratowania życia i ochrony zdrowia. Odgrywają również ważną rolę w informowaniu i doradzaniu rodzicom w sprawie szczepień, a w niektórych przypadkach także w podawaniu szczepionek. Ich rola jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa szczepień i wysokiego poziomu przeprowadzenia szczepień.

WHO / Europa skorzysta z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień, aby również podkreślić tę rolę i pochwalić pielęgniarki i położne za pomoc w utrzymaniu zdrowia społeczności.