Samodzielne stanowiska

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości:
dr Aniela Nieradka

Pokój nr: 201
E-mail: gsj@wsse.lublin.pl


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
Aneta Dolecka

Pokój nr: 216
E-mail: poin@wsse.lublin.pl


Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych:
Joanna Kaczoruk-Umer

Pokój nr: 007
E-mail: oc@wsse.lublin.pl


Stanowisko ds. BHP i P. Poż.:
Alicja Kacprzyk

Pokój nr: 143
E-mail: bhp@wsse.lublin.pl


Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego:

Pokój nr: 015
E-mail: archiwum@wsse.lublin.pl