Oddział Ekonomiczny

Kontakt:

e-mail: fk@wsse.lublin.pl

Pokój nr 308
Telefon: 81 53-34-155

Pokój nr 309
Telefon: 81 53-34-160