Punkt Przyjmowania Próbek i Obsługi Klienta

Przyjmowanie próbek:

Dział Laboratorium przyjmuje próbki do badań: wody, żywności oraz  materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w Punkcie Przyjmowania Próbek i Obsługi Klienta pokój 219 A
od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30-13.00
.

W Punkcie Przyjmowania Próbek i Obsługi Klienta przeglądowi podlega:

  • cel badania
  • zakres badań w zależności od potrzeb klienta
  • metody badawcze
  • sposób pobierania i dostarczania próbek
  • termin realizacji badania
  • sposób przekazywania wyników badań

oraz wydawane są naczynia do pobierania próbek wody.

Telefon: 81 53-34-142 – Punkt Przyjmowania Próbek i Obsługi Klienta

Próbki do badań epidemiologicznych przyjmowane są:

  • od poniedziałku do piątku od 7.45 do 10.00 – przyjmowanie i pobieranie próbek do badań bakteriologicznych, parazytologicznych i wirusowych
  • od poniedziałku do czwartku od 10.30. do 11.30 – przyjmowanie próbek kontroli sterylizacji
  • od poniedziałku do piątku od 11.30 do 13.00 – wydawanie wyników z badań.

Punkt przyjmowania próbek do badań epidemiologicznych zlokalizowany jest na parterze budynku A pokój 121, natomiast punkt pobierania krwi w pokoju 104 A.

Telefon: 81 53-34-188 – Punkt przyjmowania próbek do badań epidemiologicznych.
W wymienionych punktach prowadzona jest wstępna weryfikacja próbek w obecności klienta.

Klienci Działu Laboratoryjnego lub ich przedstawiciele mają możliwość uczestniczenia w badaniach w charakterze obserwatora (nie dotyczy badań mikrobiologicznych).

Klienci mają prawo do złożenia skargi.

Dział Laboratoryjny prosi o informacje zwrotne dotyczące oceny usług laboratoryjnych w celu  doskonalenia obszaru współpracy.