Oddział Badań Mikrobiologicznych Żywności i Wody

Oddział Badań Mikrobiologicznych Żywności i Wody tworzą:

Pracownia Żywności

Zadania: wykonywanie badań mikrobiologicznych.

Rodzaje badanych próbek:

  • środki spożywcze, półprodukty, surowce do produkcji żywności;
  • próby czystościowe – wymazy sanitarne z zakładów żywnościowych
    i żywieniowych

Zakres badań obejmuje:

  • parametry bezpieczeństwa żywności: obecność Salmonella spp., Listeria monocytogenes i inne;
  • parametry kryteriów higieny procesu: gronkowce chorobotwórcze (Staphylococcus aureus), Escherichia coli, Enterobacteriaceae i inne;
  • parametry określone przez klienta np. w ramach kontroli wewnętrznej, systemu HCCP.

Pracownia Wody

Zadania: wykonywanie badań bakteriologicznych

Rodzaje badanych próbek:
woda do spożycia, woda z kąpielisk, woda na pływalniach, woda ze stacji dializ, wody mineralne i źródlane oraz woda ciepła.

Zakres badań obejmuje:

  • wszystkie parametry zgodnie z wymaganiami aktów prawnych;
  • parametry określone przez klienta np. w ramach kontroli wewnętrznej.