Oddział Badań Instrumentalnych

Oddział Badań Instrumentalnych tworzą:

Pracownia Przygotowania Próbek ASA

Zadania:

  • przygotowywanie próbek żywności, wody do spożycia, wód mineralnych oraz wody z ośrodków dializ i pływalni do oznaczeń zawartości metali według aktualnego zakresu badań;
  • przygotowywanie próbek powietrza na stanowiskach pracy do oznaczeń w kierunku zawartości metali według aktualnego zakresu badań.

Pracownia ASA

Zadania:

  • wykonywanie oznaczeń metali w próbkach przygotowanych przez pracownię przygotowania próbek ASA;
  • wykonywanie oznaczeń metali w próbkach wyrobów ceramicznych i innych niż ceramiczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Pracownia wyposażona jest w Absorpcyjne Spektrometry Atomowe bezpłomieniowe i płomieniowe, przystawki generacji wodorków i zimnych par rtęci firmy Varian oraz Spektrometr Mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej firmy Agilent Technologies.

Pracownia Przygotowania Próbek Chromatograficznych

Zadania:

  • przygotowywanie próbek żywności do oznaczeń chromatograficznych według aktualnego zakresu badań.

Pracownia Chromatografii

Zadania:

  • wykonywanie oznaczeń w próbkach przygotowanych przez pracownię przygotowania próbek chromatograficznych;
  • przygotowanie oraz wykonywanie oznaczeń próbek wody i powietrza (środowisko pracy i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi).

Pracowania wyposażona jest w chromatografy gazowe firmy Varian i Agilent (w tym z detektorem masowym) oraz chromatografy cieczowe firmy Waters, Agilent i Varian.

 

Oddział posiada akredytację na badania w zakresie stałym i elastycznym (AB-379).

Klient jest informowany o konieczności przeprowadzenia przez laboratorium walidacji w zakresie określonych badań oraz dodatkowych elementach postępowania związanych z walidacją i wdrażaniem metody (dotyczy określenia czasu koniecznego na walidację metody).
Klient jest również informowany o ryzyku związanym z nie przyjęciem zlecenia w uzgodnionym terminie w razie problemów związanych z walidacją metody.