Oddział Badań Higieny Komunalnej

Oddział Badań Higieny Komunalnej tworzą:

Pracownia Wody
Pracownia Wody wykonuje badania parametrów fizyko-chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w wodach mineralnych i źródlanych, w wodzie na pływalniach oraz w wodzie z ośrodków dializ.

Pracownia Powietrza
Pracownia Powietrza zajmuje się pobieraniem próbek zanieczyszczeń chemicznych