Oddział Badań Fizyko-Chemicznych Żywności

Oddział Badań Fizyko-Chemicznych Żywności tworzą:

Pracownia Analiz Sensorycznych

Zadania:

 • badania sensoryczne – cechy organoleptyczne żywności (z wodą mineralną włącznie) prostym testem opisowym; elastyczny zakres akredytacji,
 • badania sensoryczne materiałów opakowaniowych i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; metodą trójkątową.

Pracownia Żywności

Zadania:

 • zawartość substancji konserwujących: dwutlenek siarki (przetwory owocowo-warzywne, suszone owoce i warzywa oraz ich mieszanki, grzyby);
 • zawartość azotynów i azotanów (warzywa, owoce i ich przetwory, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego);
 • moc alkoholu, metanolu; w napojach alkoholowych i wyrobach spirytusowych;
 • parametrów biologicznych: obecność szkodników i ich pozostałość
  w przetworach zbożowo-mącznych, owocach suszonych, warzywach suszonych i w ich mieszankach, w ziarnach roślin oleistych i strączkowych, w orzechach i grzybach suszonych;
 • zawartość glutenu w produktach żywnościowych metodą immunoenzymatyczną;
 • zawartość jodu, jodanu lub jodku potasowego w soli kuchennej;
 • zawartość tłuszczu w wyrobach cukierniczych trwałych;

Pracownia Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością

Wykonywanie badań w zakresie:

 • migracji globalnej w tworzywach sztucznych;
 • migracji specyficznej (formaldehyd ekstrahowany w tworzywach melaminowo-formaldehydowych);
 • przygotowywanie próbek powierzchni krzemianowych wyrobów ceramicznych i powierzchni krzemianowych wyrobów innych niz ceramiczne i ich obrzeży do oznaczania metali szkodliwych (ołów, kadm).

Zmywalnia Chemiczna

Zadania:

 • mycie szkła i sprzętu Działu Laboratoryjnego;
 • utrzymywanie bieżącej czystości digestoriów, urządzeń chłodniczych i stanowisk pracy w pracowniach chemicznych.