Oddział Badań Epidemiologicznych

Oddział Badań Epidemiologicznych tworzą:

Pracownia Wirusologii

Zadania:

  • oznaczanie i różnicowanie wirusa grypy-metodą Real-Time PCR
  • oznaczanie poziomu HIV AG/Ab (test immunoenzymatyczny / test przesiewowy)
  • wykonanie testu potwierdzenia HIV (ImmunoBlot HIV)
  • oznaczanie antygenów norowirusów, adenowirusów, rotawirusów w kale

Pracownia Bakteriologii i Parazytologii

Zadania:

  • badania w kierunku zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego;
  • kontrola procesów sterylizacji autoklawów i sterylizatorów;
  • identyfikacja szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy (bakterie, grzyby);
  • badanie w kierunku mikrobiologicznej czystości powietrza i powierzchni;
  • badanie w kierunku pasożytów jelitowych;
  • test immunoenzymatyczny w kierunku gardiozy.