Dział Administracyjny i Logistyki

Sekcja Zamówień Publicznych

Kierownik: Anna Pietrzyk-Skiba
Pokój nr: 139 i 144
Telefon: 81 53-34-178 ; 81 53-34-191
E-mail: zampub@wsse.lublin.pl


Sekcja Techniczna

Kierownik: Witold Sobiesiak
Pokój nr: 144
Telefon: 81 53-34-191
E-mail: adm@wsse.lublin.pl

Pracownicy:
Pokój nr: 002B
Telefon: 81 53-34-177


Sekcja Gospodarcza

Kierownik: Agnieszka Żybura
Pokój nr: 002A
Telefon: 81 53-34-198
E-mail: zybura.agnieszka@wsse.lublin.pl


Sekcja Informatyki

Kierownik: Leszek Wojda
Pokój nr: 006
Telefon: 81 53-34-190
E-mail: infor@wsse.lublin.pl